Visma

  • Tips,  Visma,  Windows

    Hindre tjenester i å starte før andre

    Man kan gjøre mye med registeret på Windows-maskiner. Et triks jeg har blitt lært den siste tiden er å gjøre en tjeneste avhengig av en annen slik at oppstartsrekkefølgen blir riktig. I eksempelet her bruker jeg Visma Document Center som…